Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Vrijheid van bedrijfsuitoefening?

De vrijheid van beroepsuitoefening en bedrijfsuitoefening is in het EG-verdrag geregeld in twee onderdelen:
- De vrijheid van vestiging (art. 52 EG)
- De vrijheid van dienstverlening
Van grensoverschrijdende vestiging is sprake wanneer men zijn economische activiteit min of meer duurzaam in een ander EG-land gaat verrichten (opening van een locaal kantoor of het oprichten van een rechtspersoon-bedrijf.
Bij vennootschappen houdt vestiging in een andere Lid-Staat in dat zij daar een andere vennootschap mogen oprichten (dochteronderneming) of een filiaal of agentschap mogen openen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.