Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Wet gemeentelijke basisadministratie?

deze bevolkingsadministratie met betrekking tot de staat van natuurlijke personen beoogt een doelmatig beheer en het verstrekken van persoonsgegevens met waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het bestrijden van fraude.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.