Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Zaakwaarneming?

het op redelijke gronden en bewust behartigen van de belangen van een ander, terwijl deze belangenbehartiging niet op een overeenkomst of de wet berust.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.