sponsor ons juridische woordenboek
Sponsor worden van JuridischeWoorden.nl?
Via JuridischeWoorden.nl worden dagelijks honderden woorden opgezocht. Door rechtzoekenden, rechtenstudenten, maar ook professionals zoals advocaten, notarissen, fiscalisten, bedrijfsjuristen en andere juristen. Wij bieden diverse mogelijkheden om sponsor te worden en een banner of advertentie te plaatsen op deze website. Kijk op onze sponsor pagina voor de mogelijkheden.
Contactgegevens
Voor een vraag over onze dienstverlening kunt u een e-mail sturen naar ons via info[at]juridischewoorden.nl.
Juridisch woordenboek Strafrecht en strafprocesrecht - juridische woorden betekenis opzoeken

Strafrecht en strafprocesrecht juridisch woordenboek

Het online juridische woordenboek waar u makkelijk en snel de betekenis of vertaling vindt van een juridisch woord of begrip. Daarnaast proberen wij ook vaak extra uitleg te geven aan een bepaald onderwerp

Dit juridische woordenboek is samengesteld op basis van gegeven definities in:
- Juridische literatuur (boeken, tijdschriften en publicaties)
- Rechtspraak (vaste jurisprudentie, uitspraken, vonnissen van rechtbank, hof en hoge raad)
- Wetgeving (belangrijkste verdragen wetten en regels).

Volg onze website en dit juridisch woordenboek voor de betekenis van alle juridische woorden, termen en begrippen.

Juridische woorden op het gebied van Strafrecht en strafprocesrecht

aanhouden
Absorptie
accusatoir procestype
afwezigheid van alle schuld (avas)
Algemeen Documentatie register
arrest
Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht
beramen
beschikking
beschikking
bewaring
cassatiegronden
Cautie
Commissie delict
Commune delicten
Consecutieve deelnemingsvormen
Culpoos misdrijf
dagvaarding
Dagvaarding - vier functies van
Deelneming
delict
delictsomschrijving
Delictsomschrijving
doen plegen
dolus
Driehoeksoverleg politie
Dwangmiddelen
Eendaadse samenloop
EEX
Enkelvoudige tenlastelegging
Fase van berechting
formeel strafrecht
Formele delicten (formeel delict)
gedenatureerd
gedraging
gekwalificeerd delict
Gevaarzetting
gevangenhouding
gewoonterecht
Grondslagleer
inquisitoire procestype
intellectuele dader
Internationale rechtshulp
Inwendige openbaarheid
Klassieke delicten
Kwalificatiebeslissing
legaliteitsbeginsel
Locus delicti
materieel strafrecht
Materiele dader
Materiele delicten (materieel delict)
medeplegen
medeplegen
medeplichtig
medeplichtigheid
Meerdaadse samenloop
Middellijke dader
Negatief wettelijk bewijsstelsel
Nemo tenetur-beginsel
Noodweer
Norm
Objectieve pogingsleer
Objectieve voorwaarden
Omissiedelict
ondeugdelijke poging
onmiddellijke dader
Onmiddellijksbeginsel
Onrechtmatig gedrag
ontbreken van materi?le wederrechtelijkheid
ontslag van rechtsvervolging
openbaar ministerie
opportuniteitsbeginsel
Opportuniteitsbeginsel
opsporing
Opsporing
Opsporingsambtenaren
opsporingsonderzoek
Opzet
Organisatorische regels
Persoonsdossier
poging
Politie
Preliminaire verweer
proactief optreden van opsporingsambtenaren
Procureurs
Proportionaliteitsbeginsel
Raadsman
RAIO
reactief optreden van opsporingsambtenaren
Rechtsmacht
Rechtsmiddelen
Rechtvaardigingsgrond
rechtvaardigingsgronden
Requisitoir
samengestelde
sanctienorm
Schouw
schuld
Schulduitsluitingsgrond
schulduitsluitingsgronden
sepot
Simultane deelnemingsvormen (onderscheid)
Souteneur
staande houden
staande magistratuur
Strafbaar feit
strafbaarheid, voorwaarden
Strafbepaling
Strafregister
strafuitsluitingsgronden
Strafuitsluitingsgronden
Stuursystemen in het strafrecht
Subjectieve pogingsleer
Subjectieve voorwaarden
Subsidiariteitsbeginsel
Tempus delicti
tenlastelegging
tenlastelegging
Tenlastelegging
Territorialiteitsbeginsel
Testimonium de auditu
transactie ( schikking )
Transigeren
uitlokking
uitspraak
verbod van analogie
verdachte
verhoor
verhoor verdachte, doelen van
vonnis
voorarrest - vier doelen van
voorlopige hechtenis
Voorlopige hechtenis
Voorlopige hechtenis
voorlopige hechtenis - Gronden voor
Voortgezette handeling
vrijspraak
Vrijspraak
Vroegsporing
wederrechtelijk gedrag
wraking
Zelfstandige betekenis van het strafproces
zelfstandige werkingen van het strafproces


disclaimer JuridischeWoorden.nl
Hoewel ons juridisch woordenboek op zorgvuldige wijze wordt samengesteld op basis van gegeven definities en vertalingen in bestaande wetgeving, rechtspraak of juridische literatuur kunnen wij niet garanderen dat van ieder begrip een correcte betekenis is weergegeven. Het gebruik van deze website en een gevonden betekenis of vertaling van een juridisch begrip, dient uitsluitend als hulpmiddel gezien te worden. Het gebruik van een gegeven betekenis of vertaling is geheel voor eigen risico. JuridischeWoorden.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van gegeven definties of vertalingen. Bij het gebruiken van juridische termen, zoals bij het opstellen of interpreteren van juridische materie zoals een overeenkomst of een verklaring, adviseren wij u derhalve altijd contact op te nemen met een gespecialiseerde jurist. Indien u onverhoopt een fout tegenkomt, houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
copyright De RechtenSite.nl sinds 2009
Dit online woordenboek valt onder de bescherming van de Auteurswet en de Databankenwetgeving. Openbaarmaking of verveelvoudiging van (delen van) dit woordenboek zonder toestemming van de auteursrechthebbende is strikt verboden. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan De RechtenSite.nl (kvk 34372078).
Betekenis of vertaling van een juridisch begrip
juridische boeken en woordenboeken goedkoop online bestellen
Juridische boeken en juridische studieboeken met meer uitleg over een bepaald rechtsgebied of thema kunt u gemakkelijk en snel online bestellen bij BOL.com, de grootste online boekhandel van Nederland.
Juridische boeken bestellen