juridisch woordenboekHet online juridische woordenboek waar u makkelijk en snel de betekenis of vertaling vindt van een juridisch woord of begrip. Daarnaast proberen wij ook vaak extra uitleg te geven aan een bepaald onderwerp

Dit juridische woordenboek is samengesteld op basis van gegeven definities in:
– Juridische literatuur (boeken, tijdschriften en publicaties)
– Rechtspraak (vaste jurisprudentie, uitspraken, vonnissen van rechtbank, hof en hoge raad)
– Wetgeving (belangrijkste verdragen wetten en regels).

Bekijk onderstaand juridisch woordenboek voor de betekenis van alle juridische woorden, termen en begrippen voor dit rechtsgebied.
Klik op het woord om de betekenis te zien.

Juridisch woordenboek: Arbeidsrecht

Aansprakelijkheid werknemer
Ab
ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAREN VAN EEN CAO
Ambtenaar
Ambtenarenrecht
Arbeid verrichten in stageverband
Arbeidsbescherming
Arbeidsinspectie
Arbeidsomstandighedenrecht
Arbeidsovereenkomst
Arbeidsovereenkomst
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd naar onbepaalde tijd
Arbeidsovereenkomst elementen
Arbeidsovereenkomstenrecht
Arbeidsrecht
Arbeidsrecht wetten
Arbeidstuchtrecht
BBA
Beeindigingsovereenkomst
Beleidsregels Openbaar Ministerie
Beleidsregels Openbaar Ministerie
Beroepsbevolking
Bestuur
Boetebeding
Cao
CAO
CAO recht
Collectief arbeidsrecht
Collectieve actie
Commissie Gelijke Behandeling
Concurrentiebeding
Dienstverband werknemer
Directierecht
Discriminatieverbod
Driekwart dwingende bepalingen
Dwingend recht
Dwingendrechtelijke bepalingen
Economisch beleid
Einde van rechtswege
EnquĂȘterecht
Freelance
Gedragen als een goed werkgever
Gedragen als een goed werknemer
Gedurende een zekere tijd arbeid verrichten
Getuigschrift
In dienst van
In dienst van
In dienst zijn
Informatieverplichting
Informatieverplichting
Kantonrechterformule
Kantonrechtersformule
Kennelijk onredelijke opzegging
Loon
Loonbetaling
Loonverplichting
Minimumloon
Onderneming
Ondernemingsraad
Ondernemingsrecht (aan de Zuidas)
Ontbinding
Ontslagrecht
Ontslagverbod
Opzegging
Overgang onderneming
Parate executie
Payrolling
Private sector
Proeftijd
Proeftijdbeding
Recht der sociale zekerheid
Redelijkheid en billijkheid
Regelend recht
Semi-dwingende bepalingen
Sociaal beleid
Sociaal Plan
Sociaal recht
Sollicitatiefase
Stage-overeenkomst
Thuiswerk
Totstandkoming arbeidsovereenkomst
Uitzendovereenkomst
Uitzendovereenkomst
Vakantiedagen
Vakcentrale
Veiligheid
Verschil tussen arbeid of opdracht
WAO
Werkgever
Wilsovereenstemming
WW-uitkering
Zelfstandige
Ziektewet