juridisch woordenboekHet online juridische woordenboek waar u makkelijk en snel de betekenis of vertaling vindt van een juridisch woord of begrip. Daarnaast proberen wij ook vaak extra uitleg te geven aan een bepaald onderwerp

Dit juridische woordenboek is samengesteld op basis van gegeven definities in:
– Juridische literatuur (boeken, tijdschriften en publicaties)
– Rechtspraak (vaste jurisprudentie, uitspraken, vonnissen van rechtbank, hof en hoge raad)
– Wetgeving (belangrijkste verdragen wetten en regels).

Bekijk onderstaand juridisch woordenboek voor de betekenis van alle juridische woorden, termen en begrippen voor dit rechtsgebied.
Klik op het woord om de betekenis te zien.

Juridisch woordenboek: Bestuursrecht

Administratief beroep
Administratiefrechtelijke voorzieningen
Administratieve maatregelen
Administratieve rechtspraak
Advisering
Algemeen verbindende voorschriften
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Anterieure verordening
Begunstigende beschikking
Belanghebbende
Belastende beschikking
Beleidsovereenkomsten
Beleidsregels
Beleidsregels
Benthem-arrest
Beschikking
Beschikking
Besluit
Bestuurlijke boete
Bestuursdwang
Bestuursorgaan
Bezwaarschrift
Changoe-arrest
Constitutieve beschikking
CRvB
Declaratoire beschikking
Discretionaire bevoegdheid
Functionele decentralisatie
Gebonden beschikking
Gedoogverklaringen
Gelede normstelling
Gelijkheidsbeginsel
Harmonisatiewet-arrest
Hoorplicht bij beschikkingen
Last onder dwangsom
Lucky Luyk-arrest
Mandaat
Marginale toetsing
Materiele rechtszekerheid
Materiele zorgvuldigheidsbeginsel
Ministriele regelingen
Motiveringsbeginsel
Novelle
Ombudsman
Orgaan
Plan
Posterieure verordening
Prijzenbeschikking Medische Specialisten-arrest
Rijbewijs-arrest
Speelhalverordening Enschede-arrest
Territoriale decentralisatie
Verklring van geen bezwaar
Verordeningen
Vertrouwensbeginsel
Vrije beschikking
Willekeurtoetsing