juridisch woordenboekHet online juridische woordenboek waar u makkelijk en snel de betekenis of vertaling vindt van een juridisch woord of begrip. Daarnaast proberen wij ook vaak extra uitleg te geven aan een bepaald onderwerp

Dit juridische woordenboek is samengesteld op basis van gegeven definities in:
– Juridische literatuur (boeken, tijdschriften en publicaties)
– Rechtspraak (vaste jurisprudentie, uitspraken, vonnissen van rechtbank, hof en hoge raad)
– Wetgeving (belangrijkste verdragen wetten en regels).

Bekijk onderstaand juridisch woordenboek voor de betekenis van alle juridische woorden, termen en begrippen voor dit rechtsgebied.
Klik op het woord om de betekenis te zien.

Juridisch woordenboek: Burgerlijk procesrecht

A quo
Aanlegger
Absolute competentie
Advocaat (Adv)
Appel
Appellant
Arrest
Arrest
Arrest
Audi et Alteram Partem
Behoorlijke gedingvoering (vereisten)
Beroep in cassatie
Beschikking
Beschikking
Cassatie (zelfst. nw )
Comparitie
Conclusie
Dagvaarding
Dagvaarding
Dissenting opinion
EEX
Eigenrichting
Eiser
Formele procespartij
Gedaagde
Gefinancierde rechtshulp
Geheim van de raadkamer
Honorering van deskundigen
Horen van beide partijen
Indirect bewijs
Internationale rechtsmacht Nederlandse rechter
Jurisdictieclausule
Lijdelijke rechter
Lijdelijkheid van de rechter
Onafhankelijkhei van de rechterlijke macht
Oneigenlijke rechtspraak
Ongegrond
Onrechtmatig
Openbaar ministerie
Openbaarheid van de behandeling (beginsel van)
Partijautonomie
RAIO
Rechtsgrond
Rechtsmiddel
Relatieve competentie
Schadeloosstelling van getuigen
Staande magistratuur
Trias politica (Montesquieu)
Verplichte procesvertegenwoordiging
Verweerder
Verzoekschrift
Voluntaire jurisdictie
Vonnis
Vonnis
Vonnis
Vrijwillige rechtspraak
Vrijwillige rechtspraak
Wraking
Zittende magistratuur