juridisch woordenboekHet online juridische woordenboek waar u makkelijk en snel de betekenis of vertaling vindt van een juridisch woord of begrip. Daarnaast proberen wij ook vaak extra uitleg te geven aan een bepaald onderwerp

Dit juridische woordenboek is samengesteld op basis van gegeven definities in:
– Juridische literatuur (boeken, tijdschriften en publicaties)
– Rechtspraak (vaste jurisprudentie, uitspraken, vonnissen van rechtbank, hof en hoge raad)
– Wetgeving (belangrijkste verdragen wetten en regels).

Bekijk onderstaand juridisch woordenboek voor de betekenis van alle juridische woorden, termen en begrippen voor dit rechtsgebied.
Klik op het woord om de betekenis te zien.

Juridisch woordenboek: Staatsrecht

Actief kiesrecht
Administratiefrechtelijke voorzieningen
Administratieve rechtshandeling
Afkondiging
Afspiegelingscollege
Algemene maatregel van bestuur
Amnestie
Anterieure verordening
Attributie
Autocratie
Autonomie
Begroting
Bekendmaking
Belanghebbende
Belasting
Benthem-arrest
Bestuursorgaan
Bondsstaten
Budgetrecht
Burgemeester
Changoe-arrest
College van burgemeester en wethouders
Commissaris van de koningin
Communautaire elementen
Confederatie
Constitutieve theorie
Contraseign
Cordon Sanitair
Decent
Decentralisatie
Declaratoire theorie staat
Deconcent
Deconcentratie
Delegatie
Demissionair kabinet
Democratie
Dwangsom
Federalisme
Federaties
Formele gelijkheid
Functionele decentralisatie
Genaderecht
Grondrechten
Grondwettelijke gewoonte
Grondwettelijke hof
Harmonisatiewet-arrest
Hof van cassatie
Intergouvernementele contacten
Koning
Koninklijk besluit
Kruisraketten-arrest
Legislatuur
Machtsverdeling
Materiele gelijkheid
Ministeriƫle omzendbrief
Novelle
Nyugat-arrest
Onrechtmatige rechtspraak en vrijheidsontneming-arrest
Parlement
Politiestaat
Posterieure verordening
Prejudiciele vraag
Preventief
Prijzenbeschikking Medische Specialisten-arrest
Principe rechtsstaat
Raad van staten
Rechtscollege
Rechtsorde
Rechtssubject
Rechtstaat
Regering
Repressief
Repressief toezicht
Scheiding der machten
Speelhalverordening Enschede-arrest
Staten-Generaal
Supranationaal
Taal gebied
Taalgroep
Territoriale decentralisatie
Trias politica (Montesquieu)
Uitvoerende macht
Verdrag
Wet
Wetgevende macht
Zitting