juridisch woordenboekHet online juridische woordenboek waar u makkelijk en snel de betekenis of vertaling vindt van een juridisch woord of begrip. Daarnaast proberen wij ook vaak extra uitleg te geven aan een bepaald onderwerp

Dit juridische woordenboek is samengesteld op basis van gegeven definities in:
– Juridische literatuur (boeken, tijdschriften en publicaties)
– Rechtspraak (vaste jurisprudentie, uitspraken, vonnissen van rechtbank, hof en hoge raad)
– Wetgeving (belangrijkste verdragen wetten en regels).

Bekijk onderstaand juridisch woordenboek voor de betekenis van alle juridische woorden, termen en begrippen voor dit rechtsgebied.
Klik op het woord om de betekenis te zien.

Juridisch woordenboek: Strafrecht en strafprocesrecht

Aanhouden
Absorptie
Accusatoir procestype
Afwezigheid van alle schuld (avas)
Algemeen Documentatie register
Arrest
Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht
Beramen
Beschikking
Beschikking
Bewaring
Cassatiegronden
Cautie
Commissie delict
Commune delicten
Consecutieve deelnemingsvormen
Culpa
Culpoos misdrijf
Dagvaarding
Dagvaarding - vier functies van
Deelneming
Delict
Delictsomschrijving
Delictsomschrijving
Doen plegen
Dolus
Dolus
Driehoeksoverleg politie
Dwangmiddelen
Dwangsom
Eendaadse samenloop
EEX
Enkelvoudige tenlastelegging
Fase van berechting
Formeel strafrecht
Formele delicten (formeel delict)
Functioneel daderschap
Fysiek daderschap
Fysiek daderschap
Gedenatureerd
Gedraging
Gekwalificeerd delict
Gevaarzetting
Gevangenhouding
Gewoonterecht
Grondslagleer
Inquisitoire procestype
Intellectuele dader
Internationale rechtshulp
Inwendige openbaarheid
Klassieke delicten
Kwalificatiebeslissing
Legaliteitsbeginsel
Locus delicti
Materieel strafrecht
Materiele dader
Materiele delicten (materieel delict)
Medeplegen
Medeplegen
Medeplichtig
Medeplichtigheid
Meerdaadse samenloop
Middellijke dader
Negatief wettelijk bewijsstelsel
Nemo tenetur-beginsel
Noodweer
Norm
Objectieve pogingsleer
Objectieve voorwaarden
Omissiedelict
Ondeugdelijke poging
Onmiddellijke dader
Onmiddellijksbeginsel
Onrechtmatig gedrag
Ontbreken van materi?le wederrechtelijkheid
Ontslag van rechtsvervolging
Openbaar ministerie
Opportuniteitsbeginsel
Opportuniteitsbeginsel
Opsporing
Opsporing
Opsporingsambtenaren
Opsporingsonderzoek
Opzet
Organisatorische regels
Persoonsdossier
Poging
Politie
Preliminaire verweer
Proactief optreden van opsporingsambtenaren
Procureurs
Proportionaliteitsbeginsel
Raadsman
RAIO
Reactief optreden van opsporingsambtenaren
Rechtsmacht
Rechtsmiddelen
Rechtvaardigingsgrond
Rechtvaardigingsgronden
Requisitoir
Risico van aansprakelijkheid:
Samengestelde
Sanctie (Punitieve Sancties)
Sanctie (Reparatoire sancties)
Sanctie (Restitutieve sancties)
Sanctienorm
Schouw
Schuld
Schuldfictie
Schulduitsluitingsgrond
Schulduitsluitingsgronden
Schuldvermoeden
Seponeren
Sepot
Simultane deelnemingsvormen (onderscheid)
Souteneur
Staande houden
Staande magistratuur
Strafbaar feit
Strafbaarheid, voorwaarden
Strafbepaling
Strafregister
Strafuitsluitingsgronden
Strafuitsluitingsgronden
Stuursystemen in het strafrecht
Subjectieve pogingsleer
Subjectieve voorwaarden
Subsidiariteitsbeginsel
Tempus delicti
Tenlastelegging
Tenlastelegging
Tenlastelegging
Territorialiteitsbeginsel
Testimonium de auditu
Transactie ( schikking )
Transigeren
Uitlokking
Uitspraak
Ultimum remedium beginsel
Verbod van analogie
Verdachte
Verhoor
Verhoor verdachte, doelen van
Vonnis
Voorarrest - vier doelen van
Voorlopige hechtenis
Voorlopige hechtenis
Voorlopige hechtenis
Voorlopige hechtenis - Gronden voor
Voortgezette handeling
Vrijspraak
Vrijspraak
Vroegsporing
Wederrechtelijk gedrag
Wederrechtelijkheid
Wraking
Zelfstandige betekenis van het strafproces
Zelfstandige werkingen van het strafproces