sponsor ons juridische woordenboek
Sponsor worden van JuridischeWoorden.nl?
Via JuridischeWoorden.nl worden dagelijks honderden woorden opgezocht. Door rechtzoekenden, rechtenstudenten, maar ook professionals zoals advocaten, notarissen, fiscalisten, bedrijfsjuristen en andere juristen. Wij bieden diverse mogelijkheden om sponsor te worden en een banner of advertentie te plaatsen op deze website. Kijk op onze sponsor pagina voor de mogelijkheden.
Contactgegevens
Voor een vraag over onze dienstverlening kunt u een e-mail sturen naar ons via info[at]juridischewoorden.nl.
Juridisch woordenboek Staatsrecht - juridische woorden betekenis opzoeken

Staatsrecht juridisch woordenboek

Het online juridische woordenboek waar u makkelijk en snel de betekenis of vertaling vindt van een juridisch woord of begrip. Daarnaast proberen wij ook vaak extra uitleg te geven aan een bepaald onderwerp

Dit juridische woordenboek is samengesteld op basis van gegeven definities in:
- Juridische literatuur (boeken, tijdschriften en publicaties)
- Rechtspraak (vaste jurisprudentie, uitspraken, vonnissen van rechtbank, hof en hoge raad)
- Wetgeving (belangrijkste verdragen wetten en regels).

Volg onze website en dit juridisch woordenboek voor de betekenis van alle juridische woorden, termen en begrippen.

Juridische woorden op het gebied van Staatsrecht

actief kiesrecht
Administratiefrechtelijke voorzieningen
administratieve rechtshandeling
afkondiging
afspiegelingscollege
algemene maatregel van bestuur
amnestie
Anterieure verordening
attributie
autocratie
autonomie
begroting
bekendmaking
Belanghebbende
belasting
Benthem-arrest
bestuursorgaan
budgetrecht
burgemeester
Changoe-arrest
college van burgemeester en wethouders
commissaris van de koningin
contraseign
Cordon Sanitair
decent
decentralisatie
deconcent
deconcentratie
delegatie
Demissionair kabinet
democratie
dwangsom
federalisme
Functionele decentralisatie
genaderecht
grondrechten
grondwettelijke gewoonte
grondwettelijke hof
Harmonisatiewet-arrest
hof van cassatie
koning
koninklijk besluit
Kruisraketten-arrest
legislatuur
machtsverdeling
ministeriŽle omzendbrief
Novelle
Nyugat-arrest
Onrechtmatige rechtspraak en vrijheidsontneming-arrest
parlement
politiestaat
Posterieure verordening
Prejudiciele vraag
preventief
Prijzenbeschikking Medische Specialisten-arrest
raad van staten
rechtscollege
rechtstaat
regering
repressief
Repressief toezicht
scheiding der machten
Speelhalverordening Enschede-arrest
Staten-Generaal
taal gebied
taalgroep
Territoriale decentralisatie
trias politica (Montesquieu)
uitvoerende macht
verdrag
wet
wetgevende macht
zitting


disclaimer JuridischeWoorden.nl
Hoewel ons juridisch woordenboek op zorgvuldige wijze wordt samengesteld op basis van gegeven definities en vertalingen in bestaande wetgeving, rechtspraak of juridische literatuur kunnen wij niet garanderen dat van ieder begrip een correcte betekenis is weergegeven. Het gebruik van deze website en een gevonden betekenis of vertaling van een juridisch begrip, dient uitsluitend als hulpmiddel gezien te worden. Het gebruik van een gegeven betekenis of vertaling is geheel voor eigen risico. JuridischeWoorden.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van gegeven definties of vertalingen. Bij het gebruiken van juridische termen, zoals bij het opstellen of interpreteren van juridische materie zoals een overeenkomst of een verklaring, adviseren wij u derhalve altijd contact op te nemen met een gespecialiseerde jurist. Indien u onverhoopt een fout tegenkomt, houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
copyright De RechtenSite.nl sinds 2009
Dit online woordenboek valt onder de bescherming van de Auteurswet en de Databankenwetgeving. Openbaarmaking of verveelvoudiging van (delen van) dit woordenboek zonder toestemming van de auteursrechthebbende is strikt verboden. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan De RechtenSite.nl (kvk 34372078).
Betekenis of vertaling van een juridisch begrip
juridische boeken en woordenboeken goedkoop online bestellen
Juridische boeken en juridische studieboeken met meer uitleg over een bepaald rechtsgebied of thema kunt u gemakkelijk en snel online bestellen bij BOL.com, de grootste online boekhandel van Nederland.
Juridische boeken bestellen