sponsor ons juridische woordenboek
Sponsor worden van JuridischeWoorden.nl?
Via JuridischeWoorden.nl worden dagelijks honderden woorden opgezocht. Door rechtzoekenden, rechtenstudenten, maar ook professionals zoals advocaten, notarissen, fiscalisten, bedrijfsjuristen en andere juristen. Wij bieden diverse mogelijkheden om sponsor te worden en een banner of advertentie te plaatsen op deze website. Kijk op onze sponsor pagina voor de mogelijkheden.
Contactgegevens
Voor een vraag over onze dienstverlening kunt u een e-mail sturen naar ons via info[at]juridischewoorden.nl.
Juridisch woordenboek Arbeidsrecht - juridische woorden betekenis opzoeken

Arbeidsrecht juridisch woordenboek

Het online juridische woordenboek waar u makkelijk en snel de betekenis of vertaling vindt van een juridisch woord of begrip. Daarnaast proberen wij ook vaak extra uitleg te geven aan een bepaald onderwerp

Dit juridische woordenboek is samengesteld op basis van gegeven definities in:
- Juridische literatuur (boeken, tijdschriften en publicaties)
- Rechtspraak (vaste jurisprudentie, uitspraken, vonnissen van rechtbank, hof en hoge raad)
- Wetgeving (belangrijkste verdragen wetten en regels).

Volg onze website en dit juridisch woordenboek voor de betekenis van alle juridische woorden, termen en begrippen.

Juridische woorden op het gebied van Arbeidsrecht

aansprakelijkheid werknemer
ab
ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAREN VAN EEN CAO
ambtenaar
ambtenarenrecht
Arbeid verrichten in stageverband
arbeidsbescherming
arbeidsinspectie
arbeidsomstandighedenrecht
arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst bepaalde tijd naar onbepaalde tijd
Arbeidsovereenkomst elementen
arbeidsovereenkomstenrecht
arbeidsrecht
Arbeidsrecht wetten
arbeidstuchtrecht
BBA
beeindigingsovereenkomst
beleidsregels Openbaar Ministerie
beleidsregels Openbaar Ministerie
beroepsbevolking
bestuur
boetebeding
cao
CAO
CAO recht
collectief arbeidsrecht
Collectieve actie
Commissie Gelijke Behandeling
concurrentiebeding
Dienstverband werknemer
directierecht
discriminatieverbod
driekwart dwingende bepalingen
dwingend recht
dwingendrechtelijke bepalingen
economisch beleid
einde van rechtswege
enquêterecht
freelance
gedragen als een goed werkgever
gedragen als een goed werknemer
Gedurende een zekere tijd arbeid verrichten
getuigschrift
in dienst van
in dienst van
in dienst zijn
informatieverplichting
informatieverplichting
kantonrechterformule
kantonrechtersformule
kennelijk onredelijke opzegging
loon
Loonbetaling
loonverplichting
minimumloon
onderneming
Ondernemingsraad
ondernemingsrecht (aan de Zuidas)
Ontbinding
ontslagrecht
Ontslagverbod
opzegging
overgang onderneming
parate executie
payrolling
private sector
Proeftijd
proeftijdbeding
recht der sociale zekerheid
redelijkheid en billijkheid
regelend recht
semi-dwingende bepalingen
sociaal beleid
Sociaal Plan
sociaal recht
sollicitatiefase
stage-overeenkomst
thuiswerk
totstandkoming arbeidsovereenkomst
uitzendovereenkomst
Uitzendovereenkomst
vakantiedagen
Vakcentrale
veiligheid
verschil tussen arbeid of opdracht
WAO
werkgever
wilsovereenstemming
WW-uitkering
zelfstandige
Ziektewet


disclaimer JuridischeWoorden.nl
Hoewel ons juridisch woordenboek op zorgvuldige wijze wordt samengesteld op basis van gegeven definities en vertalingen in bestaande wetgeving, rechtspraak of juridische literatuur kunnen wij niet garanderen dat van ieder begrip een correcte betekenis is weergegeven. Het gebruik van deze website en een gevonden betekenis of vertaling van een juridisch begrip, dient uitsluitend als hulpmiddel gezien te worden. Het gebruik van een gegeven betekenis of vertaling is geheel voor eigen risico. JuridischeWoorden.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van gegeven definties of vertalingen. Bij het gebruiken van juridische termen, zoals bij het opstellen of interpreteren van juridische materie zoals een overeenkomst of een verklaring, adviseren wij u derhalve altijd contact op te nemen met een gespecialiseerde jurist. Indien u onverhoopt een fout tegenkomt, houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
copyright De RechtenSite.nl sinds 2009
Dit online woordenboek valt onder de bescherming van de Auteurswet en de Databankenwetgeving. Openbaarmaking of verveelvoudiging van (delen van) dit woordenboek zonder toestemming van de auteursrechthebbende is strikt verboden. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan De RechtenSite.nl (kvk 34372078).
Betekenis of vertaling van een juridisch begrip
juridische boeken en woordenboeken goedkoop online bestellen
Juridische boeken en juridische studieboeken met meer uitleg over een bepaald rechtsgebied of thema kunt u gemakkelijk en snel online bestellen bij BOL.com, de grootste online boekhandel van Nederland.
Juridische boeken bestellen